menuPr. 25. august 2021 er Stripper.nu overtaget af Strip Danmark

Se nye og gældende betingelser

Betingelser

GENERELLE BOOKING VILKÅR OG BETINGELSER

Stripper.nu drives af:
MP Strip Booking
Mail: kontakt@stripper.nu

I det følgende vil MP Strip Booking blive forkortet som MP. Endvidere dækker termer som ‘vi’ og ‘vores’ også over MP Strip Booking.

VILKÅR

Stripper.nu kan kun benyttes af kunder, som har læst og accepteret vores generelle booking vilkår og betingelser. Det er ikke muligt at fortsætte bookingprocessen uden denne accept.
For at benytte MP’s Online Booking Service skal du være minimum 18 år gammel og desuden have det nødvendige tilsagn, eller den nødvendige bemyndigelse, til at handle på vegne af de personer som tager del i det arrangement hvortil du booker en artist.

OMFANG

Vores generelle booking vilkår og betingelser er gældende for bookinger gennemført via Stripper.nu.
MP er alene formidler af aftalen mellem arrangør og artist. MP kan derfor ikke stilles til ansvar i tilfælde af artisten forsømmer sin del af aftalen. Artisterne er imidlertid alle kontraktligt forpligtet til at overholde de aftaler MP formidler. Desuden står vi fuldt til rådighed i tilfælde af nødvendigheden for en substitut.

RAMMER

Når du booker en artist gennem MP påtager du dig samtidig ansvaret for at de nødvendige rammer for showets afvikling er på plads.
Som udgangspunkt er artisterne fleksible og evner at improvisere ud fra de givne rammer, men et show kan ikke gennemføres uden et minimum af plads som artisten kan bevæge sig på. Der skal som minimum være 3 m² gulvplads, for at et show kan gennemføres.
Læs mere om gulvplads her: Rammer omkring show arrangement.
Der skal tages hensyn til artistens sikkerhed. Undgå uhensigtsmæssige genstande på gulvet, såsom glasskår, ledninger, ølsjatter mv., der kan forårsage artistens tilskadekomst. Et gulv tilsølet i ølsjatter kan føre til at artisten afbryder showet.
Artisten må ikke udsættes for chikane fra arrangementets gæster. Ingen af artisterne er sippede og tilråb er som udgangspunkt i orden. Men deciderede krænkende tilråb kan føre til at artisten afbryder showet. Fysisk chikane er naturligvis ikke tilladt og vil medføre politianmeldelse.
Artisten skal have adgang til nogen form for privat omklædning før og efter showet.
Læs mere om rammer for afvikling af show her: Rammer omkring show arrangement.

BOOKING

Enhver booking, som gennemføres på Stripper.nu, vil, såfremt bookingen er korrekt gennemført, blive bekræftet med en bekræftelse tilsendt den angivne mailadresse.
Enhver booking aftale gennemføres med et tidsmargin på +/- 15 minutter i forhold til det bookede tidspunkt. Læs mere om forventet tidspunkt for artistens fremmøde her: Rammer omkring show arrangement.
Eventuelle tvivlsspørgsmål omkring bookingen kan rettes til MP via mail.
Bemærk at en booking, som gennemføres på Stripper.nu, er en endelig bestilling.

BETALING

For at effektuere bookingen indbetales et booking gebyr på kr. 500,-
Bookes der med ‘book selv rabat’ indbetales et booking gebyr på kr. 300,-
I bekræftelsen oplyses hvor meget der herefter kvarstår, at afregne med artisten.
Booking gebyret er inkluderet i de angivne priser på stripper.nu, men kørselstillæg tilkommer. Den totale pris oplyses, når der online bookes, ligesom det i den tilsendte bekræftelse vil fremgå hvor meget der kvarstår at afregne med artisten.

BETALINGSMETODER

Betaling af booking gebyret kan udføres med MobilePay.

Benyt betalingsnummer: 696646

Betaling til artisten er enten ved kontant betaling eller med MobilePay, og UDEN yderligere gebyrer.

FORTRYDELSESRET

I henhold til Lov om visse forbrugeraftaler § 17, stk. 2 jf. § 9, stk. 2 nr. 2a er underholdning i forbindelse med begivenheder, aftalt til en bestemt dato, ikke omfattet af fortrydelsesretten.
Du kan læse mere om fortrydelsesretten og undtagelser hertil på Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk.

AFBESTILLING

Enhver booking af en artist, som gennemføres på Stripper.nu er bindende.
Frem til 24 timer før bookede tid for artistens ankomst til arrangementet, kan du dog afbestille artisten, uden at blive afkrævet artistens honorar.
Booking gebyret refunderes ikke i tilfælde af afbestilling.
Afbestilling kan gøres via mail til: kontakt@stripper.nu

AFLYSNING

Omstændigheder som sygdom kan tvinge artisten til at aflyse sin medvirken i arrangementet. MP vil i sådanne tilfælde øjeblikkeligt finde en substitut i bedst mulige overensstemmelse med den oprindelige aftale, således at arrangementet fortsat kan gennemføres. MP vil i øvrigt holde kunden orienteret om alle ændringer i aftalen.
Såfremt det ikke lykkes for MP at finde en substitut således at arrangementet fortsat kan gennemføres, vil det fulde booking gebyr blive krediteret og tilbagebetalt.
Artisten kan nægte at optræde hvis arrangøren ikke opfylder gældende rammer for afvikling af show. Se gældende rammer for afvikling af show her: Rammer omkring show arrangement.
Hvis artisten er mødt frem, men bliver forhindret i at udføre sit show pga. arrangørens forsømmelse af gældende rammer for afvikling af show, er arrangøren fortsat forpligtet til at udbetale fuldt honorar til artisten.

FORCE MAJEURE

Ved situationer som kan betegnes ‘force majeure’ (færdselsuheld, snestorm, optøjer osv.), der ikke gør det muligt for artisten at nå frem, frisættes artisten fra aftalen.
MP vil i tilfælde af force majeure forsøge at opretholde aftalen vha. en substitut og/eller eventuel forrykkelse af tidspunktet for aftalen. Lykkes det ikke for MP at tilbyde kunden et tilfredsstillende alternativ til den oprindelige aftale, eller i det tilfælde at force majeur omstændighederne umuliggør at få en artist frem, vil det fulde booking gebyr blive krediteret og tilbagebetalt.

REKLAMATION

Eventuelle reklamationer skal ske til:

MP Strip Booking
Mail: kontakt@stripper.nu

Umiddelbart er det kun reklamationer som omhandler vores håndtering af din booking, vi har mulighed for at behandle direkte.
Reklamationer som omhandler den bookede artist, og/eller artistens show, er som udgangspunkt et forhold mellem kunde og artist. Vi indtager samme rolle i forbindelse med reklamationer som vi gør i forbindelse med selve bookingen, nemlig som formidler af aftale kunde og artist imellem.
I tilfælde af reklamation over en artist booket via Stripper.nu, skal du maile os en skriftlig redegørelse over reklamationens omfang.

KLAGER

Ønsker du at klage over vores service skal du rette henvendelse til: kontakt@stripper.nu

Du skal præcisere hvilken booking det drejer sig om ved at oplyse om følgende:

  1. Hvilken dato bookingen blev gennemført
  2. I hvilket navn bookingen er gennemført
  3. Datoen for arrangementets afvikling
  4. Arrangementets postadresse

Endvidere skal du gøre rede for hvad din klage går på. For at behandle din klage skal vi også bruge dit navn og kontaktoplysninger.

Klager kan også indgives til Forbrugerklagenævnet via www.forbrug.dk.

Du har endvidere mulighed for at få din klage behandlet gennem EU´s Online klagesystem ‘ODR Online Dispute Resolution’, som du finder på dette link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Inden du henvender dig til eksterne klageinstanser appellerer vi dog til at du først rejser din klage over for os. Vi er glade for vores kunder og ønsker de skal være tilfredse. Vi er bevidst om at vi kun kan blive endnu bedre, ved at lytte til feedback og kritik fra vores kunder.

PERSONDATAPOLITIK

MP benytter udelukkende dine kontaktoplysninger med det formål, at kunne gennemføre din booking. Den artist som bookes til dit arrangement, må nødvendigvis forsynes med oplysninger såsom arrangements adresse, ligesom artisten også behøver dit navn og telefonnummer, således at artisten kan etablere kontakt.
Dine kontaktoplysninger gemmes i vores system udelukkende for at gøre det muligt for os at følge op på din booking.
Bortset fra artisten bliver dine kontaktoplysninger på ingen måde hverken videregivet eller solgt til tredjepart.

COOKIES

Denne hjemmeside anvender cookies, som er en tekstfil der gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende. Formålet med cookies er at huske præferencer og føre statistik over besøgende. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som fx virus.
Ved at benytte siden accepterer du brugen af cookies.
Cookies husker din navigation på denne hjemmeside, og forbedrer brugeroplevelsen ved fx at huske valg i bokse og lignende. Intet af denne indsamlede information kan identificere dig personligt.
Cookies fra Google Analytics samler statistik om trafik til og fra denne hjemmeside. Kun i begrænset omfang kan disse data identificere dig som bruger. Vi gør ikke brug af disse data i forhold til den enkelte bruger.

FRAVALG AF COOKIES

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Du kan fravælge cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvordan du ændrer indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du anvender.
Vælger du at indstille din browser til at fravælge cookies, kan der være funktioner på siden som ophører med at fungere, og din brugeroplevelse kan forringes.
Hvis du tidligere har accepteret cookies, kan disse også slettes. Det gør du ligeledes i indstillingerne af din browser.

En aften med drinks & stripshow

En god aften er en aften med en stripper på programmet.
Hurtigste og billigste måde at booke en stripper er vha. Strip Danmark’s book selv booking service.